ifma logo
ifma logo

Facility Management tržište

Globalno tržište upravljanja resursima i uslugama (Facility Management)

Prema „Global FM market report 2018“ globalno FM tržište 2017. godine iznosilo je 1152 milijardi USD, a postotak zaposlenih u FM industriji u ukupnom broju zaposlenih iznosio je 1,7%. U tu brojku uključena je 41 zemlja (Hrvatske nema na tome popisu). Godišnji rast u odnosu na 2016. godinu iznosio je 7,4%. Od toga iznosa preko 50% dolazi od vanjskih FM usluga.

Sjeverna Amerika i Europa su najrazvijenija FM tržišta u pogledu vanjskih usluga uvođenja koncepta IFM-a (integrirani FM), mnogi globalni pružatelji FM usluga dolaze iz tih regija. Ključni pokretači rasta su zahtjevi za integracijom usluga i uključivanjem servisa koji daju dodanu vrijednost.

Što se Europe tiče, najrazvijenije tržište jest Velika Britanija, koja je predvodnik u inovacijama i u pružanju vanjskih usluga. Očekuje se da će FM tvrtke koje nude inovativne usluge s dodanom vrijednošću u područjima kao što su upravljanje radnim okolišem, održivost, gospodarenje energijom i analitika procesa FM-a značajno prosperirati.

Na nerazvijenim FM tržištima glavni utjecaj na rast FM industrije imaju međunarodne korporacije, koje traže FM uslugu na lokalnim tržištima, te na taj način stimuliraju rast FM tržišta.

statistika trzista

PROJEKCIJE FM TRŽIŠTA DO 2025. GODINE

Očekuje se da će globalizacija ugovora i integracija usluga ubrzati rast FM tržišta. Naročito se očekuje značajan rast IFM sektora. (IFM je kratica za Integrated Facility Management- jedan pružatelj usluga za sve FM aktivnosti).

Prosječna stopa rasta FM vanjskih usluga od 2017-2025 projicirana je na 2,2%, dok bi IFM dio trebao rasti 6,3%. Još značajniji rast od 7,6% očekuje se za usluge gospodarenja energijom. Predviđanja su da će pet vodećih FM kompanija držati 13,9% globalnog tržišta, što znači okrupnjavanje u FM sektoru.

Daljnja prilagodba ići će u smjeru razvijanja ciljanih strategija za klijente, a teme koje će tim strategijama biti obuhvaćene su:

 • Partnerstvo s dijeljenjem rizika
  • Prilagođavanje modela usluga poslovnim ciljevima klijenta
  • Npr. ugovor za učinkovitost gospodarenja energijom
 • Dugotrajna partnerstva
  • Poboljšanje učinkovitosti na period duži od dvije godine
  • Nužna interaktivnost između klijenta i pružatelja usluga
 • Transparentnost i dosljednost
  • Dokumentacija i nadzor nad konzistentnošću i kvalitetom pružanja usluga
 • Model „Obavi uslugu samostalno“
  • Direktno obavljanje usluge bez podizvođača pruža bolju vrijednost za novac
  • Poboljšana dosljednost i odgovornost
 • Usluge s dodatnom vrijednošću
  • Pružanje specifičnih usluga koje nisu uobičajene na tržištu
  • Npr. treninzi specifični za klijenta
 • Integrirane usluge bez obzira na granice i geografsku lokaciju
  • Pružanje usluga globalno rasprostranjenim klijentima
  • Istovrsna usluga usklađena sa standardima kvalitete
 • Rješenja za cjelokupni životni vijek imovine
  • Savjetovanje klijenta tijekom planiranja i dizajna pogona ili zgrada
  • Podrška prije i tijekom izgradnje
 • Integracija sa IT platformama
  • Interoperabilnost sa BAS (Building Automation Systems) protokolima
  • Povezivanje usluga sa IT infrastrukturom klijenata
 • Društveno odgovorno poslovanje (CSR- Corporate Social Responsibility)
  • Ključno u slučajevima kada međunarodne korporacije posluju na nerazvijenim tržištima
  • Spajanje IFM usluga sa CSR inicijativama
 • Zdravo i sigurno radno mjesto
statistika trzista

TRŽIŠTE UPRAVLJANJA RESURSIMA I USLUGAMA (FACILITY MANAGEMENT) U HRVATSKOJ

Hrvatska spada u nerazvijena FM tržišta. Uzmemo li u obzir da prosječan udio zaposlenika koji se bave FM-om globalno iznosi 1,7%, moguće je lako izračunati da bi konkretna brojka za hrvatsko tržište iznosila 23.460 zaposlenih (1,38 mil zaposlenih x 1,7%) koji se bave upravljanjem resursima i uslugama (FM). S obzirom na globalni prosjek prema kojem preko 50% zaposlenih u FM-u radi u FM kompanijama, broj radnika zaposlenih u FM kompanijama u Hrvatskoj iznosio bi preko 11.000. Nije provedeno istraživanje koliko FM tvrtke u Hrvatskoj ukupno imaju zaposlenih, ali zbrojimo li one najveće prema javno dostupnim podacima, dolazimo do znatno manjeg broja.

U slijedećih pet godina očekuje se ulazak globalnih pružatelja usluga upravljanja resursima i uslugama (FM) prvenstveno u područje gdje su klijenti velike međunarodne korporacije. Na taj način će se rast IFM-a u jednom dijelu preliti i na Hrvatsku.

Osim globalnih trendova, sve veći izazov za hrvatsko FM tržište predstavljat će nedostatak radne snage zbog izlaznih migracija stanovništva. U dijelu usluga bez dodane vrijednosti, to može biti djelomično kompenzirano ulaznim migracijama, a nedostatak FM stručnjaka biti će još izraženiji. Dodatni izazov jest da će stručnjake biti teško zadržati povećanjem plaća s obzirom na kontinuirani pritisak na smanjenje cijena samih FM usluga.

Kao rezultat svih tih trendova nameće se nužnost transformacije postojećih lokalnih pružatelja usluga, kako bi bili sposobni pružati usluge sa dodanom vrijednošću, i to po modelu samostalnog obavljanja usluge.

Kako je Hrvatska malo FM tržište, za lokane pružatelje usluga rizik gubitka ugovora sa nekim od postojećih klijenata ima znatno veći utjecaj nego na razvijenim tržištima.

 • Zastarjelih postojećih modela vanjskih usluga direktnih izvršitelja usluga bez prave strategije i ciljeva, koji ne daju zadovoljavajuće rezultate
 • nedostatka FM kompetencija u javnom sektoru, što onemogućava upravljanje promjenama
 • snažan otpor vanjskim uslugama

Ukoliko se u Hrvatskoj uspori rast gospodarstva ili dođe do nove recesije, ponovno će se povećati pritisak za korištenje vanjskih usluga u javnom sektoru, ali će svejedno ostati problem nedostatka kompetencija. Iz toga se može zaključiti da postoji potencijal za rast tvrtki koje će pružati usluge savjetovanja u tranziciji prema modernom FM-u.

statistika trzista

Postanite član IFMA-e

Učlanite se u najveću svjetsku organizaciju Facility Management profesionalaca

Postanite član

Pokrovitelji

ENERGETIKA MARKETING d.o.o. logo

ENERGETIKA MARKETING d.o.o.

Newsletter

Želite li primati sve obavijesti o udruzi IFMA Hrvatska, predbilježite se u nastavku na naš Newsletter