ifma logo
ifma logo

Tko su Facility Managers?

Tko su upravitelji resursima i uslugama (facility managers)?

Upravitelji resursima i uslugama (facility managers) mogu imati mnogo različitih zvanja i pridružiti se profesiji na različite načine. Odgovorni su za osiguravanje skladnog rada sustava izgrađenog okoliša ili objekta.

Upravitelji resursima i uslugama doprinose poslovanju organizacije kroz njihovu brigu za održavanje onoga što je često najvrijednija imovina organizacije, kao što su nekretnine, zgrade, oprema i ostalo bitno za smještaj osoblja i opreme te produktivnost i ostali bitni aspekti poslovanja.

Iako upravitelji resursima i uslugama nemaju uvijek slične nazive, oni dijele zajedničke uloge unutar svojih organizacija, uključujući uloge, primjerice, upravitelja održavanjem, rizicima, izvedbom i kvalitetom itd.

IFMA je 2016. godine pokrenula ažuriranu Globalnu analizu radnih zadataka (Global Job Task Analysis – GJTA) kako bi utvrdila koje su uloge i odgovornosti najvažnije za suvremeno upravljanje resursima i uslugama (facility management).

Na osnovu odgovora stručnjaka iz 62 zemlje, IFMA je uspostavila 11 temeljnih kompetencija modernog upravljanja resursima i uslugama (FM). Mnoge su nadležnosti bile u skladu s izvornim izvješćem GJTA za 2009. godinu, ali novo je izvješće uključivalo i ažuriranu terminologiju i proširene odgovornosti. Neke od značajnijih promjena bile su – veći naglasak na upravljanju promjenama, prikupljanju podataka i upravljanju informacijama. Prema rezultatima GJTA (2016. godine) IFMA je utvrdila da sljedeća znanja, vještine i sposobnosti obuhvaćaju cijeli opseg upravljanja resursima i uslugama (FM):

decorative purpose

11

Odgovornosti koje imaju upravitelji resursima i uslugama (FM)

1

POPUNJENOST PROSTORA I LJUDSKI FAKTORI

Occupancy and human factors

 • Nadgledajte radno okruženje radi podrške zapošljavanju, zadržavanju radnika, motivaciji i produktivnosti
 • Stvorite zdravo i sigurno radno okruženje pogodno za inovacije
 • Osigurajte sigurnost koja zadovoljava potrebe građevine (fizička sigurnost, kontrola pristupa i informacije)
 • Osigurajte osobne i profesionalne mogućnosti rasta i razvoja (treniranje, mentorstvo, obuka, obrazovanje i karijera)
2

UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM

Operations and maintenance

 • Upravljajte i nadgledajte nabavu, instalaciju, rad, održavanje i odlaganje sustava i opreme građevine, te konstrukcijskih, unutrašnjih, vanjskih i temeljnih elemenata
 • Upravljajte i nadgledajte usluge za korisnike (parking, kućne usluge, usluge ishrane, vratarske usluge, helpdesk i servicedesk službe, te sigurnosti)
 • Napravite, preporučite, upravljajte i nadgledajte zahtjeve operativnog planiranja građevine (kontrola temperature, osvjetljenje, zamjena opreme, itd.)
 • Pratite upotrebu i performanse svih građevinskih sustava, opreme i terena
3

ODRŽIVOST

Sustainability

 • Upravljajte i nadgledajte posvećenost cijele organizacije održivosti prirodnih i izgrađenih okoliša
 • Ocijenite i upravljajte postupkom životnog ciklusa imovine
4

INFORMACIJE O GRAĐEVINI I UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJAMA

Facility information and technology management

 • Pratite i ocjenjujte tehnološke trendove i inovacije
 • Provodite procjene i surađujte na analizi potreba za FM tehnologijom
 • Uskladite tehnologije upravljanja resursima i uslugama (FM) s organizacijskom informacijskom tehnologijom (EIM)
 • Procijenite primjenu tehnologije u procesima upravljanja resursima i uslugama (FM)
 • Procjenite, implementirajte i upravljajte integriranim sustavima upravljanja radnim mjestima (IWMS) i sustavima za upravljanje resursima i uslugama (CAFM)
5

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Risk management

 • Napravite planove i postupke za upravljanje rizikom i upravljanje u kriznim situacijama
 • Upravljajte, nadgledajte i podržavajte program kontinuiteta poslovanja čitave organizacije
6

KOMUNIKACIJA

Communication

 • Napravite i provedite komunikacijski plan upravljanja resursima i uslugama (FM) (poruke, podsjetnici, misija i vizija)
 • Promičite informacije i preporuke za upravljanje resursima i uslugama (FM) unutarnjim i vanjskim dionicima (osoblje ustanove, javnost, viši menadžment, kupci i upravni odbori)
7

IZVEDBA I KVALITETA

Performance and quality

 • Napravite, pregledajte i usporedite mjerne podatke o učinku za usluge upravljanja resursima i uslugama (FM) (usporedba, mjerenje vidljivih ponašanja, odgovor na usluge, vrijeme rješavanja itd.)
 • Prikupite, provjerite, analizirajte i izvijestite podatke o upravljanju resursima i uslugama (FM) iz različitih izvora (planovi prostora, zadovoljstvo korisnika i povratne informacije)
 • Procijenite načine za poboljšanje produktivnosti na radnom mjestu, te napravite i provedite poboljšanja procesa
 • Ispitajte i dokumentirajte poštivanja kodeksa, propisa, politika i standarda
8

VOĐENJE I STRATEGIJA

Leadership and strategy

 • Vodite, nadahnjujte i utječite na organizaciju, tražite metode najbolje prakse, upravljajte promjenama, promičite kontinuirano poboljšavanje i osigurajte potrebne alate za sve navedeno
 • Uskladite strateške zahtjeve upravljanja resursima i uslugama (FM) sa zahtjevima cijelokupne organizacije
9

NEKRETNINE

Real estate

 • Odredite i procijenite zahtjeve za nekretninama (iskorištenost prostora, upravljanje, optimalna upotreba)
 • Kupite, raspolažite nekretninama i prodajte ih (poslovne, institucionalne, industrijske, stambene, zakupljene i u vlasništvu)
 • Upravljajte i nadgledajte portfelj nekretnina (u vlasništvu, zakupu, podzakupu, suvlasništvu i ugovorenom upravljanju)
10

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Project management

 • Definirajte i programirajte projekte (svrha, veličina, opseg, raspored, proračun i potrebe korisnika)
 • Upravljajte i nadgledajte tipične projekte upravljanja resursima i uslugama (FM) (izgradnja, selidba, obnova, organizacijska promjena) i evaluirajte rezultate projekata
11

FINANCIJE I POSLOVANJE

Finance and business

 • Izradite, preporučite, upravljajte i nadgledajte proračunske potrebe vezane za upravljanje resursima i uslugama (FM) (trošak, operativni i kapitalni budžeti)
 • Administrirajte i upravljajte financijama povezanim s ugovornim obvezama

Postanite član IFMA-e

Učlanite se u najveću svjetsku organizaciju Facility Management profesionalaca

Postanite član

Pokrovitelji

ENERGETIKA MARKETING d.o.o. logo

ENERGETIKA MARKETING d.o.o.

Newsletter

Želite li primati sve obavijesti o udruzi IFMA Hrvatska, predbilježite se u nastavku na naš Newsletter