Što je Facility Management?

Definicija upravljanja resursima i uslugama (facility management)

Upravljanje resursima i uslugama (facility management) je profesija koja obuhvaća više disciplina kako bi se osigurala funkcionalnost, udobnost, sigurnost i učinkovitost izgrađenog okoliša integrirajući ljude, prostor, procese i tehnologiju. [IFMA]

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO definira upravljanje resursima i uslugama (facility management) kao “Organizacijska funkcija koja objedinjuje ljude, mjesta i procese u izgrađenom okolišu s ciljem poboljšanja kvalitete života ljudi i produktivnosti osnovne djelatnosti.” [ISO 41011:2017]

Europski standard za upravljanje resursima i uslugama (facility management), definira tu struku kao “integraciju procesa unutar organizacije radi održavanja i razvoja dogovorenih usluga koje podržavaju i poboljšavaju učinkovitost njenih primarnih aktivnosti.” [EN15221-1: 2006]

Izvor: IFMA – RICS